Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ