Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα