Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ajuga chamaepitys chia
Aizoon hispanicum Αείζωο
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Agrostis stolonifera
Agrostis rupestris
Agrostis gigantea gigantea
Agrostis castellana
Agrostis capillaris
Agrostis canina
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Agrimonia procera
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agave americana
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile oreophilum
Aethionema saxatile creticum
Aethionema retsina