Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη