Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana bertiscea
Valeriana asarifolia
Valeriana alliariifolia
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Valantia muralis
Valantia hispida
Valantia aprica
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccaria pyramidata
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria hispanica hispanica