Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbena officinalis
Verbascum zuccarinii
Verbascum xanthophoeniceum
Verbascum undulatum
Verbascum thapsus thapsus
Verbascum splendidum
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Verbascum speciosum megaphlomos
Verbascum speciosum speciosum
Verbascum sinuatum
Verbascum samniticum
Verbascum rupestre
Verbascum roripifolium
Verbascum reiseri
Verbascum pycnostachyum
Verbascum pulverulentum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pinnatifidum
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Verbascum phoeniceum flavidum