Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Passer domesticus Σπουργίτης
Paspalum paspalodes
Parvotrisetum myrianthum
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Parus major major Καλόγερος
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Paronychia taurica
Paronychia rechingeri
Paronychia polygonifolia
Paronychia macrosepala
Paronychia macedonica
Paronychia kapela chionaea
Paronychia echinulata