Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Picris pauciflora
Picris hieracioides hieracioides
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Picris altissima
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Picea abies Ερυθροελάτη
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Phytolacca americana
Phyteuma orbiculare
Physospermum cornubiense
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Physalis ixocarpa
Physalis alkekengi
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος