Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melampyrum sylvaticum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum ciliatum
Medicago turbinata
Medicago truncatula
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Medicago scutellata
Medicago sativa sativa
Medicago sativa falcata
Medicago rugosa
Medicago rigidula
Medicago prostrata
Medicago praecox
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago orbicularis
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago minima