Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geranium aristatum
Geocaryum pumilum
Geocaryum pindicolum
Geocaryum peloponnesiacum
Geocaryum parnassicum
Geocaryum creticum
Geocaryum capillifolium
Gentianella crispata
Gentianella ciliata
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gentiana verna balcanica
Gentiana symphyandra
Gentiana punctata
Gentiana lutea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana asclepiadea
Gentiana acaulis
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή