Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galega officinalis
Galenthus cilicicus
Galeobdolon luteum montanum
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galerida cristata meridionalis Κατσουριέρης
Galerida cristata cypriaca Κατσουλιέρης της Κύπρου
Galerida cristata caucausica Κατσουλιέρης
Galium absurdum
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum
Galium amorginum
Galium anisophyllon plebeium
Galium aparine
Galium asparagifolium
Galium avascense