Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus cartwrightianus
Crocus cancellatus mazziaricus
Crocus boryi
Crocus biflorus biflorus
Crocus biflorus nubigena
Crocus biflorus melantherus
Crocus biflorus crewei
Crocus biflorus stridii
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crithopsis delineata
Crithmum maritimum
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crex crex Ορτυκομάνα