Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calamagrostis arundinacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Cachrys ferulacea