Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis aurea
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthriscus sylvestris
Anthriscus nitida
Anthriscus nemorosa