Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apium nodiflorum
Apium graveolens
Aphantopus hyperanthus Αφαντόπους υπέρανθος
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Apatura metis Απάτουρα η Μέτις
Apatura iris Απάτουρα η Ίρις
Apatura ilia Απάτουρα του Ιλίου
Antirrhinum siculum
Antirrhinum majus majus
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria alpestris