Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salicornia europaea
Sagittaria sagittifolia
Sagina subulata
Sagina saginoides
Sagina procumbens procumbens
Sagina maritima
Sagina apetala
Saccharum ravennae
Saccharum strictum