Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea deustiformis
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea cytherea
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea chrysocephala
Centaurea charrelii
Centaurea chalcidicaea
Centaurea cariensis maculiceps
Centaurea calcitrapa
Centaurea baldaccii
Centaurea attica attica
Centaurea attica pentelica
Centaurea attica megarensis
Centaurea attica asperula
Centaurea attica drakiensis
Centaurea athoa athoa