Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus niger niger
Lathyrus neurolobus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus digitatus
Lathyrus clymenum
Lathyrus cicera
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus aphaca
Lathyrus annuus
Lathyrus angulatus
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus alpestris
Lathraea squamaria
Lathraea rhodopea