Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tagetes minuta
Taeniatherum crinitum
Taeniatherum caput-medusae
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Symphytum tuberosum angustifolium
Symphytum ottomanum
Symphytum insulare
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii naxicola
Symphytum creticum
Symphytum circinale
Symphytum bulbosum
Symphytum anatolicum