Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Verbascum rupestre
Verbascum roripifolium
Verbascum reiseri
Verbascum pycnostachyum
Verbascum pulverulentum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pinnatifidum
Verbascum phoeniceum flavidum
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Verbascum phlomoides
Verbascum pentelicum
Verbascum pangaeum
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Verbascum orientale
Verbascum nobile
Verbascum nigrum nigrum
Verbascum nigrum abietinum
Verbascum mycales
Verbascum mucronatum
Verbascum mallophorum