Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudorchis frivaldii
Pseudognaphalium luteo-album
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus prostrata
Prunus persica Ροδακινιά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus cerasus Βυσσινιά
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Prunus avium Κερασιά
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Prunella vulgaris
Prunella laciniata
Prunella cretensis
Primula vulgaris sibthorpii
Primula vulgaris vulgaris