Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia juniperina
Minuartia hybrida hybrida
Minuartia hybrida lydia
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia hamata
Minuartia greuteriana
Minuartia graminifolia
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia glomerata glomerata
Minuartia globulosa
Minuartia geniculata
Minuartia garckeana
Minuartia doerfleri
Minuartia confusa
Minuartia baldaccii
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Milium effusum