Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium megalothecum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium leucocomum
Hieracium leithneri
Hieracium lactucella lactucella
Hieracium italicum
Hieracium integratum
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Hieracium heldreichii
Hieracium halacsyi
Hieracium gymnocephalum
Hieracium graecum
Hieracium gracilifurcum
Hieracium gentile
Hieracium gaudryi
Hieracium friwaldii
Hieracium ferdinandi-coburgi
Hieracium erythrocarpum
Hieracium eriobasis