Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris palustris
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Elymus caninus
Elymus elongatus ponticus
Elymus elongatus elongatus
Elymus farctus rechingeri
Elymus flaccidifolius
Elymus hispidus graecus
Elymus hispidus barbulatus
Elymus lazicus divaricatus
Elymus panormitanus
Elymus pycnanthus
Elymus repens repens
Elymus striatulus
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο