Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crithmum maritimum
Cressa cretica
Crepis zacintha
Crepis viscidula geracioides
Crepis viscidula viscidula
Crepis vesicaria
Crepis tybakiensis
Crepis turcica
Crepis tectorum tectorum
Crepis smyrnaea
Crepis sibthorpiana
Crepis setosa
Crepis sancta
Crepis rubra
Crepis reuteriana
Crepis pusilla
Crepis pulchra
Crepis neglecta corymbosa
Crepis neglecta fuliginosa
Crepis neglecta neglecta