Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium erythraea erythraea
Centaurium erythraea turcicum
Centaurium erythraea rumelicum
Centaurium erythraea rhodense
Centaurea zuccariniana
Centaurea xylobasis
Centaurea weldeniana
Centaurea vlachorum
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea tuntasia
Centaurea triumfetti
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea triamularia
Centaurea transiens
Centaurea tragacanthoides
Centaurea thracica
Centaurea subsericans