Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Aythya ferina Γκισάρι
Aythya fuligula Μαυροκέφαλη
Aythya marila Μαριλόπαπια
Aythya nyroca Βαλτόπαπια