Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Smyrnium orphanidis
Smyrnium olusatrum
Smyrnium creticum
Smilax aspera
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Sisymbrium polyceratium
Sisymbrium orientale
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium irio
Sisymbrium altissimum
Sison amomum
Sinapis arvensis
Sinapis alba mairei
Sinapis alba dissecta
Sinapis alba alba