Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sula bassana Σούλα
Succisa pratensis
Suaeda vera Σουαίδα η γνήσια
Suaeda splendens
Suaeda maritima maritima
Styrax officinalis Στουράκι
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα