Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii naxicola
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum
Symphytum tuberosum angustifolium
Syringa vulgaris Πασχαλιά