Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Senecio abrotanifolius carpathicus
Sempervivum ruthenicum
Sempervivum marmoreum
Sempervivum kindingeri
Sempervivum ciliosum
Selinum silaifolium
Selaginella helvetica
Selaginella denticulata
Sedum urvilei
Sedum tymphaeum
Sedum tuberiferum
Sedum tristriatum
Sedum telephium
Sedum stellatum
Sedum stefco
Sedum sexangulare
Sedum sediforme