Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylis glomerata hispanica
Dactylis glomerata marina