Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea xylobasis
Centaurea weldeniana
Centaurea vlachorum
Centaurea urvilei urvilei
Centaurea tymphaea brevispina
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurea tuntasia
Centaurea triumfetti stricta
Centaurea triumfetti
Centaurea triamularia
Centaurea transiens
Centaurea tragacanthoides
Centaurea thracica
Centaurea subsericans
Centaurea subciliaris acarnanica
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea stereophylla
Centaurea stenolepis stenolepis
Centaurea spruneri minoa
Centaurea spruneri guicciardii