Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla viridiflora
Alchemilla straminea
Alchemilla serbica
Alchemilla plicatula
Alchemilla monticola
Alchemilla mollis
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla indivisa
Alchemilla incisa
Alchemilla heterotricha
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea