Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dryopteris filix-mas
Dryopteris villarii pallida
Dryopteris villarii submontana
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ecballium elaterium
Echinaria capitata
Echinochloa crus-galli
Echinophora spinosa
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Echinops banaticus
Echinops graecus
Echinops microcephalus
Echinops ritro ritro
Echinops sphaerocephalus albidus
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Echinops spinosissimus bythinicus