Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla scorpioides
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla varia
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Corrigiola litoralis
Corvus corax corax Κόρακας
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα