Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx pruinosus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus leptopetalus
Dianthus mercurii
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus pinifolius pinifolius