Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vincetoxicum speciosum
Viola aetolica
Viola albanica
Viola arvensis
Viola athois
Viola brachyphylla
Viola cephalonica
Viola chelmea
Viola delphinantha
Viola dirphya
Viola doerfleri
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola euboea
Viola fragrans
Viola frondosa
Viola ganiatsasii
Viola graeca
Viola grisebachiana
Viola hirta