Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Minuartia anatolica Μινουάρτια η ανατολική
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Malabaila aurea
Malabaila graveolens
Malabaila involucrata
Malcolmia africana
Malcolmia chia
Malcolmia maritima
Malcolmia nana
Malva aegyptia
Malva alcea
Malva moschata
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris