Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium scardicum
Hieracium schmidtii
Hieracium semisylvaticum
Hieracium sericophyllum
Hieracium sparsum
Hieracium subaudum
Hieracium szilyanum
Hieracium triadanum
Hieracium trikalense
Hieracium turbinellum
Hieracium umbrosum
Hieracium waldsteinii
Himantoglossum caprinum
Hiparrhenia hirta
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis unisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς