Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Himantoglossum samariense
Hiparrhenia hirta
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Hippocrepis unisiliquosa
Hippuris vulgaris
Hirschfeldia incana
Holcus lanatus
Holcus mollis mollis
Holosteum umbellatum glutinosum
Holosteum umbellatum umbellatum
Hordeum bulbosum
Hordeum distichon
Hordeum hystrix
Hordeum marinum
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Hordeum vulgare