Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Schismus arabicus
Schoenus nigricans
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana
Scirpus cernuus
Scirpus holoschoenus
Scirpus lacustris lacustris
Scirpus lacustris tabernaemontani
Scirpus litoralis
Scirpus maritimus maritimus
Scirpus mucronatus
Scirpus setaceus
Scirpus supinus
Scirpus sylvaticus
Scleranthus annuus annuus