Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Veronica thymifolia
Veronica trichadena
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia
Veronica verna
Vicia articulata
Vicia barbazitae
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia canescens serinica
Vicia cassubica
Vicia cracca gerardii
Vicia cracca stenophylla
Vicia cracca tenuifolia
Vicia cretica aegaea
Vicia cretica cretica
Vicia cuspidata
Vicia dalmatica
Vicia dumetorum