Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cannabis sativa Κανναβουριά
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη
Campanula erinus Καμπανούλα η έρινος
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία