Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Netta rufina Φερεντίνι
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα