Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hesperis sylvestris sylvestris
Hesperis rechingeri
Hesperis matronalis
Hesperis laciniata
Hesperis dinarica
Herniaria parnassica parnassica
Herniaria parnassica cretica
Herniaria nigrimontium
Herniaria micrantha
Herniaria incana
Herniaria hirsuta
Herniaria glabra
Herniaria degenii
Herniaria cinerea
Hermodactylus tuberosus
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Heracleum sphondylium ternatum
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum orphanidis
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό