Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium delpinoi
Hieracium dasycraspedum
Hieracium cymosum heldreichianum
Hieracium cymosum sabinum
Hieracium crinitum
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium caesiiflorum
Hieracium bracteolatum
Hieracium brachyphyllum
Hieracium bauhini
Hieracium barbatum
Hieracium arpadianum
Hieracium alpicola
Hieraaetus pennatus Σταυραητός
Hieraaetus fasciatus Σπιζαητός
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Heteractis littoralis similis Εταίρακρις ο …
Heteracris littoralis littoralis Εταίρακρις ο παράλιος
Hesperis verroiana