Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis quadripunctata
Orchis rubra
Orchis sancta
Orchis simia
Orchis spitzelii
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Origanum calcaratum
Origanum dictamnus
Origanum lirium
Origanum microphyllum
Origanum scabrum
Origanum sipyleum
Origanum symes
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Origanum vulgare hirtum
Origanum vulgare viridulum
Origanum vulgare vulgare
Orlaya daucoides
Orlaya daucorlaya