Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum psaridis
Colchicum pulchellum
Colchicum pusillum
Colchicum sfikasianum
Colchicum triphyllum
Colchicum variegatum
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba palumbus palumbus Φάσσα