Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Cirsium appendiculatum
Cirsium arvense vestitum
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum